Izjava o zaštiti podataka

Naš odnos prema zaštiti podataka

Za nas je zaštita podataka povezanih s osobom jako ozbiljna tema i obvezujemo se na respektiranje privatne sfere svih osoba koje se služe našom internetskom web stranicom. Mi nosimo odgovornost za to da je naš rad s osobnim podacima korisnika naše internetske stranice u skladu s hrvatskim Zakonom o zaštiti podataka i sa Zakonom o medijima.

Što su osobni podaci, odnosno podaci povezani s osobom i u koje svrhe se oni rabe?

Osobni, odnosno podaci povezani s osobom, su informacije kao što su npr. ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj, starost, spol, područja interesa, sadržaj potrošačke košarice, načini plaćanja. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Obrada podataka znači skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Prepuštamo li Vaše osobne podatke trećim osobama?

U pravilu radimo s Vašim osobnim podacima samo unutar našeg poduzeća te stoga ne koristimo iste za davanje prema trećim osobama.

Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka

Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.

Ograničenje količine podataka

Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

Točnost podataka

Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.

Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka

Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi.

Cookies

Cookies su male datoteke koje se kod posjetitelja web stranica mogu pohraniti na računalu posjetitelja. Cookies olakšavaju posjet web stranica i pomažu Vašem prepoznavanju prilikom sljedećeg posjeta. Oni pomažu još bolje prilagoditi sadržaje web stranica potrebama posjetitelja. Cookies naše web stranice ne sadrže nikakve informacije o Vama, nego samo broj prepoznavanja koji izvan okvira naše online ponude nema nikakva značenja. Usput treba napomenuti da cookies na sustavu posjetitelja ne pričinjavanja nikakvu štetu. Ako ne želite koristiti njihove prednosti onda ih možete, uz pomoć jednostavnog postupka na Vašem browseru, pod izbornikom „Uredi“ deaktivirati (isto tako ponovno aktivirati).

Pravo na pristup podacima

Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o izvoru podataka ako nisu prikupljeni od klijenta, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje

Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo zatražiti brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima.

Porečki Delfin ima obvezu obavijestiti klijenta o napravljenim promjenama na zahtjev klijenta.

Pravo na ograničenje obrade

Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Pravo na prenosivost podataka

Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor

Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Prigovor je moguće poslati na e-mail adresu koja je navedena na web stranici.

Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila

Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

Ne snosimo odgovornost za linkove na stranice drugih online usluga

Upućujemo Vas na to da online usluge drugih ponuđača, do kojih se preko naših stranica može doći,  skupljaju podatke u vezi s pretplatom newslettera, o nagradnim igrama, proizvodima obožavatelja, ponudama robe i sl., te da su ti ponuđači osobno odgovorni za pridržavanje zakonskih odredbi u vezi zaštite podataka, te da u pravilu imaju vlastite smjernice za zaštitu podataka. U vezi navedenoga mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost niti jamstvo.

Naše pravo na promjenu ove izjave o zaštiti podataka

Pridržavamo si pravo promijeniti ovu izjavu o zaštiti podataka u svako doba, uzimajući uvijek u obzir važeće pravne odredbe o zaštiti podataka. 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ovi priloženi „Opći uvjeti poslovanja“ vrijede za sve primjene ove web stranice. Na odgovarajućim mjestima upućujemo na dopunske uvjete. Ponuđač ovih uvjeta o poslovanju ima pravo iste u svako doba promijeniti. Korištenjem ponude/usluge korisnik izjavljuje da je uvijek sporazuman s važećom verzijom navedenih uvjeta.

  1. SADRŽAJ NAŠE ONLINE-PONUDE

Porečki Delfin ne preuzima nikakvu odgovornost za aktualnost, ispravnost, potpunost i kvalitetu na raspolaganje pruženih informacija i sadržaja. Prava na osnovu odgovornosti protiv autora, koja se pozivaju na materijalnu i idealnu štetu prouzročenu kroz uporabu ili ne uporabu ponuđenih informacija, odnosno kroz uporabu pogrešnih i nepotpunih informacija, su u pravilu isključena. Sve ponude su slobodne i neobvezujuće. Porečki Delfin si pridržava isključivo pravo promijeniti dijelove stranice ili kompletnu ponudu te iste nadograditi, izbrisati ili bez objave, djelomično ili potpuno, ukinuti. E-mailovi poslani na adresu web stranice Porečki Delfin se savjesno obrađuju, a sadržaji – ukoliko nije isključivo drugačije navedeno – se ne prosljeđuju trećim osobama.

  1. UPUTE I LINKOVI

Unatoč savjesne kontrole Porečki Delfin ovime distancira isključivost od svih sadržaja, svih linkanih/spojenih stranica koje su nakon postavljanja linka promijenjene. Ovo vrijedi za sve postavljene linkove i upute unutar vlastite web stranice. Za ilegalne, pogrešne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štete koje nastanu na osnovu uporabe ili ne uporabe na taj način pruženih informacija, odgovornost snosi vlasnik stranice na koju je upućeno, a ne onaj tko preko linka samo upućuje na dotičnu objavu.

  1. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I PRAVA NA OSNOVU DJELA, KAO I ZAŠTITA POSLOVNIH PRAVA

Sve informacije koje su navedene na web stranici, i koje su eventualno od strane trećih osoba zaštićene, podliježu bez ograničenja odredbama specifične, važeće pravne odredbe o zaštiti informacija. 

  1. PRAVNO DJELOVANJE OVOG OSLOBAĐANJA OD ODGOVORNOSTI

Ukoliko dijelovi ili pojedine formulacije, informacije ove web stranice ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili u cijelosti ne odgovaraju važećim pravnim propisima, onda ostali dijelovi dokumenta u svim svojim sadržajima i važenju ostaju netaknuti.

Share this: